Nhiệt độ sử dụng rượu vang phù hợp

time-icon 06/05/2020 time-icon Đăng bởi: nguyễn văn huấn

Biểu đồ hướng dẫn nhiệt độ sử dụng rượu vang phù hợp dễ nhớ nhất .

🥂 𝐑𝐔̛𝐎̛̣𝐔 𝐕𝐀𝐍𝐆 𝐍𝐎̂̉: 𝗨̛𝗢̛́𝗣 Đ𝗔́ 𝗟𝗔̣𝗡𝗛
𝐵𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖: 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒, 𝐶𝑎𝑣𝑎 (𝑉𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉ 𝑇𝑎̂𝑦 𝐵𝑎𝑛 𝑁ℎ𝑎); 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜 (𝑉𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉ 𝑌́); 𝐶𝑟𝑒́𝑚𝑎𝑛𝑡 (𝑉𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉ 𝑃ℎ𝑎́𝑝) …
Để rượu vào ngăn mát tử lạnh 1h trước khi mở. Sau đó lấy ra và ướp vào xô nước có đá lạnh.
Nhiệt độ phục vụ tối ưu từ 5 đến 10 độ C.

🥂 𝐑𝐔̛𝐎̛̣𝐔 𝐕𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆: 𝗡𝗚𝗔̆𝗡 𝗠𝗔́𝗧 𝗧𝗨̉ 𝗟𝗔̣𝗡𝗛
𝐵𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜 𝑆𝑎𝑢𝑣𝑖𝑔𝑛𝑜𝑛 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐; 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑙𝑖𝑛𝑔; 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎𝑦…
Vang trắng nhẹ nên ướp lạnh hơn. Vang trắng đượu ủ trong thùng sồi như Chardonnay ướp ở nhiệt độ cao hơn 1 chút.
Nhiệt độ phục vụ tối ưu từ 7 đến 14 độ C.

🍷 𝐑𝐔̛𝐎̛̣𝐔 𝐕𝐀𝐍𝐆 Đ𝐎̉ 𝐍𝐇𝐄̣: 𝗡𝗛𝗜𝗘̣̂𝗧 Đ𝗢̣̂ 𝗠𝗔́𝗧
𝐵𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎𝑛𝑔 đ𝑜̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜 𝐺𝑟𝑒𝑛𝑎𝑐ℎ𝑒, 𝑃𝑖𝑛𝑜𝑡 𝑁𝑜𝑖𝑟; 𝐺𝑎𝑚𝑎𝑦; 𝑍𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙…
Đây là những loại vang đỏ có nhiều hương thơm từ trái cây tươi vì vậy nên để vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút trước khi mở, uống.
Nhiệt độ phục vụ tối ưu từ 12 đến 17 độ C.

🍷 𝐑𝐔̛𝐎̛̣𝐔 𝐕𝐀𝐍𝐆 Đ𝐎̉ Đ𝐀̣̂𝐌 𝐕𝐔̛̀𝐀 Đ𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̣𝐍𝐇 𝐌𝐄̃: 𝗡𝗛𝗜𝗘̣̂𝗧 Đ𝗢̣̂ 𝗠𝗔́𝗧 𝗩𝗨̛̀𝗔 𝗣𝗛𝗔̉𝗜
𝐵𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒𝑎𝑢𝑥; 𝐶ℎ𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖; 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑢𝑣𝑖𝑔𝑛𝑜𝑛; 𝑀𝑒𝑟𝑙𝑜𝑡; 𝑆ℎ𝑖𝑟𝑎𝑧; 𝑅𝑖𝑜𝑗𝑎; 𝐷𝑜𝑢𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑑 (𝑣𝑎𝑛𝑔 đ𝑜̉ 𝐵𝑜̂̀ Đ𝑎̀𝑜 𝑁ℎ𝑎)…
Những dòng vang này thường có chất chát đậm, mạnh.
Vì vậy nhiệt độ phục vụ tối ưu từ 17 đến 21 độ C. Và với những dòng vang đỏ này không nên ướp lạnh ly.

Viết bình luận của bạn:
icon
Gọi điện
icon
Zalo
icon
Chat ngay